วิเชียรออโต้ช๊อฟ โดยนางชูศรี พิราจเนนชัย

วิเชียรออโต้ช๊อฟ โดยนางชูศรี พิราจเนนชัย – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

นิตย์ สุภาวรรณ

นิตย์ สุภาวรรณ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

นนทกร ซัพพลาย

นนทกร ซัพพลาย – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต…

อุตสาหกรรมสิ่งทอศรีมงคล

อุตสาหกรรมสิ่งทอศรีมงคล – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

นันประเสริฐ

นันประเสริฐ – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

มนัสการช่าง โดยนางไขศรี ตังแก

มนัสการช่าง โดยนางไขศรี ตังแก – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน…

บีพี เจนเนอเรเตอร์

บีพี เจนเนอเรเตอร์ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

พาราวิจัย สาขานนทบุรี

พาราวิจัย สาขานนทบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

ดุสิตการยาง

ดุสิตการยาง – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า / บริการ /…

เจริญจักรยาน โดยนายสามารถ ชุมวุฒิศักดิ์

เจริญจักรยาน โดยนายสามารถ ชุมวุฒิศักดิ์ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

คิง บอดี้ คอนเซ็พท(สาขากรุงเทพ)

คิง บอดี้ คอนเซ็พท(สาขากรุงเทพ) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

สานนท์ แพรงาม

สานนท์ แพรงาม – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ไพโรจน์ ลีรุ่งนาวารัตน์

ไพโรจน์ ลีรุ่งนาวารัตน์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

มีฟ้าก๊อปปี้ โดยนายประยุทธ ตอนกลาง

มีฟ้าก๊อปปี้ โดยนายประยุทธ ตอนกลาง – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

บัวทองพลาสติก

บัวทองพลาสติก – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

คอนกรีตไลน์ สาขานครปฐม

คอนกรีตไลน์ สาขานครปฐม – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด สินค้า /…

ที.ซี.-ออบิท

ที.ซี.-ออบิท – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

โรงสีสาธุสาลีกิจ โดยนายมณฑล ยิ้มพงษ์

โรงสีสาธุสาลีกิจ โดยนายมณฑล ยิ้มพงษ์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…