กิติชัย วรกิติโรจนดารา

กิติชัย วรกิติโรจนดารา – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

ไทยณรงค์ โมบายโฟน

ไทยณรงค์ โมบายโฟน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ทรัพยนิรันดร์ สุวรรณศร

ทรัพยนิรันดร์ สุวรรณศร – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

ตั้งโต๊ะกัง

ตั้งโต๊ะกัง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ประวัติ ไตรจีรวัฒน์

ประวัติ ไตรจีรวัฒน์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – ธุรกิจส่วนตัว…

เจริญศิลป์ ออโต้ไทร์

เจริญศิลป์ ออโต้ไทร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เคชีเชียงใหม่อุตสาหกรรมอาหาร

เคชีเชียงใหม่อุตสาหกรรมอาหาร – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

เทพนิรมิตต์ การพิมพ์ โดยนางรุจา บุญพงศ์ศานต์

เทพนิรมิตต์ การพิมพ์ โดยนางรุจา บุญพงศ์ศานต์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

ซุปเปอร์ดีไซน์เนอร์ โดยนายชิษณุพันธ์ เอี่ยมเจริญ

ซุปเปอร์ดีไซน์เนอร์ โดยนายชิษณุพันธ์ เอี่ยมเจริญ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

โอ๋ การช่าง โดยนายพิรัช รองรัตน์

โอ๋ การช่าง โดยนายพิรัช รองรัตน์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door.…

โรงสีไฟวังเบือ

โรงสีไฟวังเบือ – บริษัทจำกัด การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง –…

บุญชูการช่าง โดยนายบุญชู จันทร์ทองสอน

บุญชูการช่าง โดยนายบุญชู จันทร์ทองสอน – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

วินทอรี่

วินทอรี่ – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – บริษัทจำกัด สินค้า…

ธีร์ บุญสุข

ธีร์ บุญสุข – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ทอผ้าจันทร์แสงฟ้า โดยนายสุชัย จันทร์แสงฟ้า

ทอผ้าจันทร์แสงฟ้า โดยนายสุชัย จันทร์แสงฟ้า – โรงงาน การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

จันทร์เพ็ญ โดยนางสาว จันเพ็ญ เงินเรืองโรจน์

จันทร์เพ็ญ โดยนางสาว จันเพ็ญ เงินเรืองโรจน์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

เลียบ พลอยประสงค์

เลียบ พลอยประสงค์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ธุรกิจส่วนตัว…

อาร์.ที.แพ็ค

อาร์.ที.แพ็ค – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…