ทรัพย์ไพบูลย์ 1994

ทรัพย์ไพบูลย์ 1994 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

เจ.เอส.เค.นิตติ้ง

เจ.เอส.เค.นิตติ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

โรงงานไทยท่งฮะหลี

โรงงานไทยท่งฮะหลี – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตสายเคเบิ้ล สายไฟฟ้า – Production of cable power lines. ประเภทกิจการ การผลิตสายเคเบิ้ล สายไฟฟ้า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ชิฟฟ่อน เบเกอรี่ โดยนายชิตพล ศรีรัตนวิทย์

ชิฟฟ่อน เบเกอรี่ โดยนายชิตพล ศรีรัตนวิทย์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

พัฒนยนต์ สหัสวรรษ

พัฒนยนต์ สหัสวรรษ – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

วังหยกการ์เมนท์

วังหยกการ์เมนท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

เยนเนอรัล ฟิวเอล

เยนเนอรัล ฟิวเอล – บริษัทจำกัด การทำเหมืองแร่ใต้ดิน – The underground mining ประเภทกิจการ การทำเหมืองแร่ใต้ดิน – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

พี.ที.อุตสาหกรรมโลหะ

พี.ที.อุตสาหกรรมโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

เบคไทย หาดใหญ่

เบคไทย หาดใหญ่ – บริษัทจำกัด ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ – Manufacturing, assembly, medical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ –…

แก้งคร้อประดับยนต์ โดยนายกฤษณะ เกียรติศิริกุล

แก้งคร้อประดับยนต์ โดยนายกฤษณะ เกียรติศิริกุล – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ร่มโพธิ์ การเกษตร โดยนายทวีศักดิ์ อิงคชัยกุลรัชต์

ร่มโพธิ์ การเกษตร โดยนายทวีศักดิ์ อิงคชัยกุลรัชต์ – อื่นๆ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น – The wool spinning Hibฝgai ประเภทกิจการ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น…

โรงพิมพ์นำเยาว์ โดยนางนิสาชล แสงโสภิต

โรงพิมพ์นำเยาว์ โดยนางนิสาชล แสงโสภิต – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

พรสวัสดิ์ ดาย เมกกิ้ง

พรสวัสดิ์ ดาย เมกกิ้ง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ห้าแยก พี.เค.ที.เดคคอเรท

ห้าแยก พี.เค.ที.เดคคอเรท – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

แฟ้มไทยรุ่งเรือง

แฟ้มไทยรุ่งเรือง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…

ศรีเพชร อุตสาหกรรมเหล็ก

ศรีเพชร อุตสาหกรรมเหล็ก – บริษัทจำกัด การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

ปัญญาเครื่องเย็น โดยนายปัญญา มานะตระกูล

ปัญญาเครื่องเย็น โดยนายปัญญา มานะตระกูล – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส

เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…