นัมเบอร์วัน

นัมเบอร์วัน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

ที. อี. เอ็น. (ประเทศไทย)

ที. อี. เอ็น. (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…

เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส

เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

สมศักดิ์ อรุณทรัพย์ไพศาล

สมศักดิ์ อรุณทรัพย์ไพศาล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

ซี.ซี. ฟุ้ดแลนด์

ซี.ซี. ฟุ้ดแลนด์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

โรงเลื่อยจักรกันทรลักษ์

โรงเลื่อยจักรกันทรลักษ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

อุตสาหกรรมฟองน้ำ ยืนยง

อุตสาหกรรมฟองน้ำ ยืนยง – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

วิชัยการช่าง โดยนายบำรุงกิจ เครือครุ่ย

วิชัยการช่าง โดยนายบำรุงกิจ เครือครุ่ย – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

โรงอิฐพิมลอมร โดยนางเสมือน ทองมี

โรงอิฐพิมลอมร โดยนางเสมือน ทองมี – อื่นๆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ –…

สิทธิรักษ์ บุญญวีรานุวัฒน์

สิทธิรักษ์ บุญญวีรานุวัฒน์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ –…

ฤทธิ์รุ่งเรือง ซัพพลาย (2544)

ฤทธิ์รุ่งเรือง ซัพพลาย (2544) – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ – Manufacturing, assembly machines ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ…

ณัฐณรงค์ วิเศษกุล

ณัฐณรงค์ วิเศษกุล – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ /…

ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์

ราชบุรี เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด…

ออนด้า สนามจันทร์

ออนด้า สนามจันทร์ – บริษัทจำกัด การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต ประกอบ…

ทันศรี อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาชัยนาท

ทันศรี อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาชัยนาท – บริษัทจำกัด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – Production of organic fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – บริษัทจำกัด สินค้า…

ชีโน่ส์ แวร์

ชีโน่ส์ แวร์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ไหว้แลนด์ สาขาธัญบุรี

ไหว้แลนด์ สาขาธัญบุรี – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

มิราเคิล

มิราเคิล – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…