โรงขนมจีนต้น โดยนางสมปอง สุขสำราญ

โรงขนมจีนต้น โดยนางสมปอง สุขสำราญ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ศิริวณิชย์การช่าง โดยนายบุญเลียบ ลีลาศิริวณิชย์

ศิริวณิชย์การช่าง โดยนายบุญเลียบ ลีลาศิริวณิชย์ – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

โรงงานหิมพานต์ ซี.เอ็น.เอส.แอล

โรงงานหิมพานต์ ซี.เอ็น.เอส.แอล – อื่นๆ ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ – Manufactured color toner and other polishing compound. ประเภทกิจการ…

เมืองเก่าโอสถ โดยนายสำรวย สรรพโส

เมืองเก่าโอสถ โดยนายสำรวย สรรพโส – อื่นๆ การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – อื่นๆ สินค้า…

ผลไพบูลย์ โดยนายมานะชัย จึงสุวัฒนานนท์

ผลไพบูลย์ โดยนายมานะชัย จึงสุวัฒนานนท์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

บางเขนพริ้นติ้ง โดยนางวรรณี ศังขวณิช

บางเขนพริ้นติ้ง โดยนางวรรณี ศังขวณิช – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ยู วี กรุ๊ป โดยนางสาวเปมิกา กุนกัน

ยู วี กรุ๊ป โดยนางสาวเปมิกา กุนกัน – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

ออฟเซ็ท เซ็นเตอร์ โดยนายนิรันดร์ ชัยรุ่งมณีดำรง

ออฟเซ็ท เซ็นเตอร์ โดยนายนิรันดร์ ชัยรุ่งมณีดำรง – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

ศิริพรรณ โดยนางศิริพรรณ วิวรรณธนานุตร์

ศิริพรรณ โดยนางศิริพรรณ วิวรรณธนานุตร์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ไดม่อน โดยนายประทวน อโนทัยสถาพร

ไดม่อน โดยนายประทวน อโนทัยสถาพร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ง่วนเซ้งล้ง โดยนางซิ่วกิ้ม ลี้ชัยมงคล

ง่วนเซ้งล้ง โดยนางซิ่วกิ้ม ลี้ชัยมงคล – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

สวีการพิมพ์ โดยนายสุมิตร อยู่สุข

สวีการพิมพ์ โดยนายสุมิตร อยู่สุข – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

รัตนการพิมพ์ โดยนางจิตรา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รัตนการพิมพ์ โดยนางจิตรา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์…

พิสมัยเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสกล สุภาผาบ

พิสมัยเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสกล สุภาผาบ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

โรงพิมพ์สุนทร โดยนายสุริยา พิพัฒนธร

โรงพิมพ์สุนทร โดยนายสุริยา พิพัฒนธร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

บุญอุดมการพิมพ์ โดยนายสมบูรณ์ บุญอุดมเสถียร

บุญอุดมการพิมพ์ โดยนายสมบูรณ์ บุญอุดมเสถียร – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ร้านเค็กรสเลิศ โดยนายยี่เค้ง วงศ์สัมพันธ์

ร้านเค็กรสเลิศ โดยนายยี่เค้ง วงศ์สัมพันธ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

แสงชัยการพิมพ์ โดยนางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์พาพรไพศาล

แสงชัยการพิมพ์ โดยนางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์พาพรไพศาล – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…