ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้

ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – Pulp and paper ประเภทกิจการ การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาสาทร

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาสาทร – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

ทีพีไอ โพลีน สาขาเปรง

ทีพีไอ โพลีน สาขาเปรง – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า…

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สาขาฟาร์มกาฬสินธุ์

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สาขาฟาร์มกาฬสินธุ์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร ฟาร์มหนองจอก5

กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร ฟาร์มหนองจอก5 – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาสีลม

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาสีลม – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

สามัคคีสาร(ดอกหญ้า)สาขาโรงพยาบาลเลิศสิน

สามัคคีสาร(ดอกหญ้า)สาขาโรงพยาบาลเลิศสิน – บริษัทจำกัด(มหาชน) การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…

ทักษิณคอนกรีต

ทักษิณคอนกรีต – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ…

ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ สาขาเชียงใหม่

ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

กรุงไทยอาหารสัตว์ สาขาลำพูน

กรุงไทยอาหารสัตว์ สาขาลำพูน – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

สวีเดนมอเตอร์ส สาขาลาดพร้าว

สวีเดนมอเตอร์ส สาขาลาดพร้าว – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ…

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป สาขาอยุธยา

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป สาขาอยุธยา – บริษัทจำกัด(มหาชน) การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

เจริญโภคภัณฑ์อีสาน สาขาสกลนคร

เจริญโภคภัณฑ์อีสาน สาขาสกลนคร – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น สาขาระยอง

อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น สาขาระยอง – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขารอยัลการ์เด้นพัทยา

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขารอยัลการ์เด้นพัทยา – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

หาดทิพย์ สาขาพังงา

หาดทิพย์ สาขาพังงา – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น สาขาอยุธยา 2

อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น สาขาอยุธยา 2 – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร…

ก่อสร้างสหพันธุ์ สาขาวัดด่าน

ก่อสร้างสหพันธุ์ สาขาวัดด่าน – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตกระดูกปุ่น ออสซิอิน ไขมัน – Japanese manufacturers bone oscillator in fat. ประเภทกิจการ ผลิตกระดูกปุ่น…