เจริญโภคภัณฑ์อีสาน สาขาบุรีรัมย์

เจริญโภคภัณฑ์อีสาน สาขาบุรีรัมย์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

วีนิไทย สาขากรุงเทพฯ

วีนิไทย สาขากรุงเทพฯ – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…

บางกอกแร้นซ์ สาขาฟาร์มศรีเทพ

บางกอกแร้นซ์ สาขาฟาร์มศรีเทพ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาหัวหิน

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาหัวหิน – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

กรุงเทพโปรดิ๊วส์ สาขานครราชสีมา(โคกกรวด)

กรุงเทพโปรดิ๊วส์ สาขานครราชสีมา(โคกกรวด) – บริษัทจำกัด(มหาชน) การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ สาขาโครงการรัชดาฟาร์คอน

ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ สาขาโครงการรัชดาฟาร์คอน – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

เนาวรัตน์พัฒนาการ สาขานครราชสีมา

เนาวรัตน์พัฒนาการ สาขานครราชสีมา – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…

บางจากปิโตรเลียม สาขาสำนักงานธุรกิจภาคใต้

บางจากปิโตรเลียม สาขาสำนักงานธุรกิจภาคใต้ – บริษัทจำกัด(มหาชน) กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – Refined oil products including gas separation ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

ซันล็อตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์

ซันล็อตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า…

โอเรียนเต็ล แล็ปปิดารี่

โอเรียนเต็ล แล็ปปิดารี่ – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ…

โกลด์ มาสเตอร์ สาขาตั้งฮั่วเส็งธนบุรี

โกลด์ มาสเตอร์ สาขาตั้งฮั่วเส็งธนบุรี – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…

สยามเฟรม แอนด์โมลดิ้ง

สยามเฟรม แอนด์โมลดิ้ง – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า…

สงขลาแคนนิ่ง สาขากรุงเทพ

สงขลาแคนนิ่ง สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

จีเอฟพีที สาขากรุงเทพ

จีเอฟพีที สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ สาขากรุงเทพ

ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ สาขากรุงเทพ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ – Pulp and paper ประเภทกิจการ การผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ…

โกลด์ มาสเตอร์ อิเซตัน

โกลด์ มาสเตอร์ อิเซตัน – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…

หาดทิพย์ สาขาระนอง

หาดทิพย์ สาขาระนอง – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…