หาดทิพย์ สาขาคลังหลังสวน

หาดทิพย์ สาขาคลังหลังสวน – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ สาขาเชียงใหม่

คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ สาขาเชียงใหม่ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น…

สหโคเจน (ชลบุรี)

สหโคเจน (ชลบุรี) – บริษัทจำกัด(มหาชน) การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ – Natural gas drilling ประเภทกิจการ การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า…

ไทยเซ็นทรัลเคมี สาขาศูนย์บางไทร

ไทยเซ็นทรัลเคมี สาขาศูนย์บางไทร – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตปุ๋ยเคมี – Production of chemical fertilizers ประเภทกิจการ การผลิตปุ๋ยเคมี – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขามอลล์ 6

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขามอลล์ 6 – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ…

ศรีไทยฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ

ศรีไทยฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ /…

เจริญโภคภัณฑ์อีสาน สาขาบุรีรัมย์

เจริญโภคภัณฑ์อีสาน สาขาบุรีรัมย์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

วีนิไทย สาขากรุงเทพฯ

วีนิไทย สาขากรุงเทพฯ – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…

บางกอกแร้นซ์ สาขาฟาร์มศรีเทพ

บางกอกแร้นซ์ สาขาฟาร์มศรีเทพ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาหัวหิน

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาหัวหิน – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

กรุงเทพโปรดิ๊วส์ สาขานครราชสีมา(โคกกรวด)

กรุงเทพโปรดิ๊วส์ สาขานครราชสีมา(โคกกรวด) – บริษัทจำกัด(มหาชน) การฆ่าสัตว์ – Butchery ประเภทกิจการ การฆ่าสัตว์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม…

ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ สาขาโครงการรัชดาฟาร์คอน

ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส์ สาขาโครงการรัชดาฟาร์คอน – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

เนาวรัตน์พัฒนาการ สาขานครราชสีมา

เนาวรัตน์พัฒนาการ สาขานครราชสีมา – บริษัทจำกัด(มหาชน) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – Production of concrete products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…

บางจากปิโตรเลียม สาขาสำนักงานธุรกิจภาคใต้

บางจากปิโตรเลียม สาขาสำนักงานธุรกิจภาคใต้ – บริษัทจำกัด(มหาชน) กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – Refined oil products including gas separation ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ – บริษัทจำกัด(มหาชน)…

ซันล็อตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์

ซันล็อตส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า…

โอเรียนเต็ล แล็ปปิดารี่

โอเรียนเต็ล แล็ปปิดารี่ – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า / บริการ…

โกลด์ มาสเตอร์ สาขาตั้งฮั่วเส็งธนบุรี

โกลด์ มาสเตอร์ สาขาตั้งฮั่วเส็งธนบุรี – บริษัทจำกัด(มหาชน) ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – บริษัทจำกัด(มหาชน) สินค้า /…