รวยเกลือสกล โดยนายสำรวล เจริญชัย

รวยเกลือสกล โดยนายสำรวล เจริญชัย – โรงงาน การผลิตเกลือดิบ – Production of raw salt ประเภทกิจการ การผลิตเกลือดิบ – โรงงาน สินค้า…

ยางสามพราน โดยนางส่งศรี จงยิ่งยศ

ยางสามพราน โดยนางส่งศรี จงยิ่งยศ – โรงงาน การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง – Tire retreading tires etc. ประเภทกิจการ การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง –…

วุ้นเส้นไท้เฮง

วุ้นเส้นไท้เฮง – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – โรงงาน สินค้า…

ศรีสยาม โดยนายอำพล เหลืองวงศ์งาม

ศรีสยาม โดยนายอำพล เหลืองวงศ์งาม – โรงงาน ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – Chemical products, pesticides, animal ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ – โรงงาน สินค้า…

ราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดยนายชวน รัตนชาติประดิษฐ์

ราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์ โดยนายชวน รัตนชาติประดิษฐ์ – โรงงาน ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – โรงงาน…

สงวนศิลป์ โดยนางศิริกุล แซ่โก๊

สงวนศิลป์ โดยนางศิริกุล แซ่โก๊ – โรงงาน การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

เอ็ม.เอ็น.การช่าง

เอ็ม.เอ็น.การช่าง – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน สินค้า /…

พลาสติกสิงห์ทอง โดยนายสมชาย สารวุฒิวรรณ

พลาสติกสิงห์ทอง โดยนายสมชาย สารวุฒิวรรณ – โรงงาน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – โรงงาน สินค้า /…

ธูป ตั้งย่งฮะ โดยนายศักดิ์ชัย วงศาภิรักษ์

ธูป ตั้งย่งฮะ โดยนายศักดิ์ชัย วงศาภิรักษ์ – โรงงาน การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ –…

กิจเจริญชัยพลาสติก

กิจเจริญชัยพลาสติก – โรงงาน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – โรงงาน สินค้า / บริการ /…

บุญสยามโลหะการ โดยนายธำรง อมรพรวิวัฒน์

บุญสยามโลหะการ โดยนายธำรง อมรพรวิวัฒน์ – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน…

กิจวัฒนา โดยนายสมเจตน์ สุหัตถาพร

กิจวัฒนา โดยนายสมเจตน์ สุหัตถาพร – โรงงาน การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อ.วัฒนะ โดยนายวัฒนา เทวินพงษ์เวท

อ.วัฒนะ โดยนายวัฒนา เทวินพงษ์เวท – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน…

โรงน้ำแข็งระโนด 2

โรงน้ำแข็งระโนด 2 – โรงงาน การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – โรงงาน สินค้า / บริการ /…

โรงกลึงมงคล โดยนายสำราญ อุริตวี

โรงกลึงมงคล โดยนายสำราญ อุริตวี – โรงงาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – โรงงาน…

สมอาจเฟอร์นิเจอร์ โดยนางจันทร์จิรา อะสุชีวะ

สมอาจเฟอร์นิเจอร์ โดยนางจันทร์จิรา อะสุชีวะ – โรงงาน ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – โรงงาน…

กระเบื้องเคลือบเวียงพิงค์

กระเบื้องเคลือบเวียงพิงค์ – โรงงาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – โรงงาน สินค้า…

ประจักษ์การช่าง โดยนายประจักษ์ ชื่นตา

ประจักษ์การช่าง โดยนายประจักษ์ ชื่นตา – โรงงาน การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…