โรงน้ำแข็งสุปินะ โดยนายสมชาย สุปินะ

โรงน้ำแข็งสุปินะ โดยนายสมชาย สุปินะ – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

ร้านศิริพร โดยนายสุวิทย์ ก๋ำนารายณ์

ร้านศิริพร โดยนายสุวิทย์ ก๋ำนารายณ์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ไข่ทองการกระจก 1992 โดยนายเสริม ลัคนาศิโรรัตน์

ไข่ทองการกระจก 1992 โดยนายเสริม ลัคนาศิโรรัตน์ – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door.…

โรงกลึงวิสุทธิ์ โดยนายจักรพันธ์ วราสิทธิกุล

โรงกลึงวิสุทธิ์ โดยนายจักรพันธ์ วราสิทธิกุล – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

กฤษณา โดยนางกฤษณา สัตย์วินิจ

กฤษณา โดยนางกฤษณา สัตย์วินิจ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ศุภโชคการพิมพ์ โดยนางศิริลักษณ์ คงศิริเรืองไล

ศุภโชคการพิมพ์ โดยนางศิริลักษณ์ คงศิริเรืองไล – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

บัญชาอลูมินั่ม โดยนายบัญชา กำปั่นทอง

บัญชาอลูมินั่ม โดยนายบัญชา กำปั่นทอง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ไก่ยานยนต์ โดยนายไพวัลย์ มุทาพร

ไก่ยานยนต์ โดยนายไพวัลย์ มุทาพร – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

ชัยเจริญพลาสติก โดยนายสุวิน เลี้ยงเจริญทรัพย์

ชัยเจริญพลาสติก โดยนายสุวิน เลี้ยงเจริญทรัพย์ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ สินค้า /…

บริบูรณ์รัตน์ โดยนายไพศาล บริบูรณ์รัตน์

บริบูรณ์รัตน์ โดยนายไพศาล บริบูรณ์รัตน์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ศิลป์พูนสุข โดยนางสาวลินดา ธนสมพรสกุล

ศิลป์พูนสุข โดยนางสาวลินดา ธนสมพรสกุล – อื่นๆ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ…

สุเพ็ญน้ำพริกแกง โดยนางสุเพ็ญ เหมยากร

สุเพ็ญน้ำพริกแกง โดยนางสุเพ็ญ เหมยากร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

อู่สมปอง โดยนายสมปอง อิทธิริทพงษ์

อู่สมปอง โดยนายสมปอง อิทธิริทพงษ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

ศุภชัยการช่าง โดยนายศุภชัย แกว่นชัด

ศุภชัยการช่าง โดยนายศุภชัย แกว่นชัด – อื่นๆ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ…

พงษ์ไทยยนต์กิจ โดยนางสาวสุวรรณา ชื่อลือชา

พงษ์ไทยยนต์กิจ โดยนางสาวสุวรรณา ชื่อลือชา – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

สุชาติเฟรม โดยนางสาวสุณีย์ สติมานนท์

สุชาติเฟรม โดยนางสาวสุณีย์ สติมานนท์ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

บิ๊ก แบงค์ ไดนาโม โดยนางอัจฉรา นบนอม

บิ๊ก แบงค์ ไดนาโม โดยนางอัจฉรา นบนอม – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ…

ลานมันกองแก้ว โดยนายชุมพร เก่งสุรการ

ลานมันกองแก้ว โดยนายชุมพร เก่งสุรการ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…