ร้านแคบหมูแม่แช่ม โดยนายชุณหพัฒน์ ขำทวีพรหม

ร้านแคบหมูแม่แช่ม โดยนายชุณหพัฒน์ ขำทวีพรหม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

กำพลอาร์ท โดยนายกำพล เรืองรองรัศมี

กำพลอาร์ท โดยนายกำพล เรืองรองรัศมี – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

นำเจริญ โดยนายดรุณพันธ์ เลื่องลือขจร

นำเจริญ โดยนายดรุณพันธ์ เลื่องลือขจร – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงงานเตี่ยทำไร่ โดยนายสมชัย จงปลื้มปิติ

โรงงานเตี่ยทำไร่ โดยนายสมชัย จงปลื้มปิติ – อื่นๆ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – Synthetic Resin ประเภทกิจการ ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ – อื่นๆ สินค้า…

โรงขนมนครเบเกอรี่ โดยนายปิยะ หล่อลีฬหา

โรงขนมนครเบเกอรี่ โดยนายปิยะ หล่อลีฬหา – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เอส.พี.ซี.เฟอร์นิเจอร์ โดยนางสายสุนีย์ โพธิ์ทอง

เอส.พี.ซี.เฟอร์นิเจอร์ โดยนางสายสุนีย์ โพธิ์ทอง – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ป.เจริญการค้า โดยนายกมล วิไลเลิศมงคล

ป.เจริญการค้า โดยนายกมล วิไลเลิศมงคล – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

โรงสีศรีสุนทร โดยนายลิขิต เลขาพันธ์

โรงสีศรีสุนทร โดยนายลิขิต เลขาพันธ์ – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ลิ้มฮั้วเตียง โดยนายสุทัศน์ เทพสุทธินันท์

ลิ้มฮั้วเตียง โดยนายสุทัศน์ เทพสุทธินันท์ – อื่นๆ การผลิตกาว – Adhesive Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตกาว – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

ประดิษฐ์ โดยนายประดิษฐ์ ชินธนากร

ประดิษฐ์ โดยนายประดิษฐ์ ชินธนากร – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

ส.พลาสติก โดยนางสาวสุริมล พรสันติ

ส.พลาสติก โดยนางสาวสุริมล พรสันติ – อื่นๆ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – อื่นๆ สินค้า /…

ร้านเฟิร์สช้อยท์มาร์เก็ตติ้ง โดยนายบัญชา โกมลธง

ร้านเฟิร์สช้อยท์มาร์เก็ตติ้ง โดยนายบัญชา โกมลธง – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

โรงสีไฟศรีพัฒนาพานิชย์ โดยนางเฉลียว สัมพลัง

โรงสีไฟศรีพัฒนาพานิชย์ โดยนางเฉลียว สัมพลัง – อื่นๆ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง – Baking flour converged seeds. ประเภทกิจการ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช…

ขจรมาติก

ขจรมาติก – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

สุขเจริญ โดยนายสนธิชัย สุกาญจน์วัฒนชัย

สุขเจริญ โดยนายสนธิชัย สุกาญจน์วัฒนชัย – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

สิทธิพิศาล โดยนายอนุสรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล

สิทธิพิศาล โดยนายอนุสรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล – อื่นๆ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้…

โค้วยู่ฮะ โดยนายไพรัช ภูมิศิริวิไล

โค้วยู่ฮะ โดยนายไพรัช ภูมิศิริวิไล – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…

ณรงค์พลเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสุจิรา ลิ้มไพเราะ

ณรงค์พลเฟอร์นิเจอร์ โดยนางสุจิรา ลิ้มไพเราะ – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – อื่นๆ…