อ้อยทิพย์ โดยนางนันทา อ้อยทิพย์

อ้อยทิพย์ โดยนางนันทา อ้อยทิพย์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ที ที พี เวิร์ด (1998)

ที ที พี เวิร์ด (1998) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ – Production of other metal products ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ…

ไทยคัลเลอร์เคลย์

ไทยคัลเลอร์เคลย์ – บริษัทจำกัด ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – Chemical products nec ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ /…

อาร์คติค

อาร์คติค – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ –…

ยู แอนด์ ยู โดยนายคูณ จูมพระบุตร

ยู แอนด์ ยู โดยนายคูณ จูมพระบุตร – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – อื่นๆ…

ก.ศรีเจริญพานิช โดยนางลำจวน พริกศรี

ก.ศรีเจริญพานิช โดยนางลำจวน พริกศรี – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

เวสเทอร์น ชิโยดะ การพิมพ์โลหะ

เวสเทอร์น ชิโยดะ การพิมพ์โลหะ – บริษัทจำกัด การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ – Plating a metal polish ประเภทกิจการ การเคลือบ ชุบ…

น้ำยืนศิลาทอง

น้ำยืนศิลาทอง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

บล๊อกใบหยก โดยนายเสน่ห์ โพธิ์เผือก

บล๊อกใบหยก โดยนายเสน่ห์ โพธิ์เผือก – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

อู่ ยะลาเซอร์วิส โดยนายสนชัย ปิยะนราวงศ์

อู่ ยะลาเซอร์วิส โดยนายสนชัย ปิยะนราวงศ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า…

สุขสวัสดิ์บรรจุภัณฑ์ โดยนางสาววิชชุดา เสมอใจ

สุขสวัสดิ์บรรจุภัณฑ์ โดยนางสาววิชชุดา เสมอใจ – อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – อื่นๆ สินค้า /…

มิตรยนต์ โดยนายสมศักดิ์ เจียมทวีบุญ

มิตรยนต์ โดยนายสมศักดิ์ เจียมทวีบุญ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

ไพวันดีเซล โดยนายไพวัน ตาสี

ไพวันดีเซล โดยนายไพวัน ตาสี – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

โรงกลึงณรงค์ การช่าง

โรงกลึงณรงค์ การช่าง – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ สินค้า…

จิวเวอร์รี่บ็อกซ์ โดยนางสาวสุวรรณ เรืองคำ

จิวเวอร์รี่บ็อกซ์ โดยนางสาวสุวรรณ เรืองคำ – อื่นๆ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – The hook Stella’s other products. ประเภทกิจการ การผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล๊ดอื่นๆ – อื่นๆ…

กรีนวู๊ด เอ็นไวรอนเม้นท์

กรีนวู๊ด เอ็นไวรอนเม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ…

แอล.เอส.การพิมพ์

แอล.เอส.การพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า /…

ส.ชัยโย การยาง

ส.ชัยโย การยาง – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…