ซันเม็ททัล

ซันเม็ททัล – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

บุญเรือน ศรีส้มป่อย

บุญเรือน ศรีส้มป่อย – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

35 กะรัต ซัพพลายแอนด์โปรดักส์

35 กะรัต ซัพพลายแอนด์โปรดักส์ – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

คิวพีที

คิวพีที – บริษัทจำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง –…

ควอลิตี้ คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์)สาขาคันนายาว

ควอลิตี้ คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์)สาขาคันนายาว – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน – Repair producing radio – television parts. ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ชิ้นส่วน –…

วงศ์สว่าง ออโต้ คาร์

วงศ์สว่าง ออโต้ คาร์ – บริษัทจำกัด การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สุวิมล แซ่ตั้ง

สุวิมล แซ่ตั้ง – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า / บริการ…

มิตรศิลป์ โดยนางสายเพชร สัจจาโรดม

มิตรศิลป์ โดยนางสายเพชร สัจจาโรดม – อื่นๆ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – Other manufacturing jewelry ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยอื่นๆ – อื่นๆ สินค้า /…

สินรุ่งเรืองการ์เมนท์

สินรุ่งเรืองการ์เมนท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

ชายยานยนต์ โดยนายสมชาย บุญขำ

ชายยานยนต์ โดยนายสมชาย บุญขำ – อื่นๆ การผลิต ประกอบ ซ่อมจักรยาน ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair bicycles ประเภทกิจการ การผลิต…

แชทท์ เอ็น.ซี.อินดัสตรี โดยนายอรรถเวทย์ ชยางสุ

แชทท์ เอ็น.ซี.อินดัสตรี โดยนายอรรถเวทย์ ชยางสุ – อื่นๆ การปั้มโลหะ – The metal pump ประเภทกิจการ การปั้มโลหะ – อื่นๆ สินค้า…

สมศักดิ์แอร์ โดยนางอฤชร เครือแตง

สมศักดิ์แอร์ โดยนางอฤชร เครือแตง – อื่นๆ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ – Manufacture, install air conditioning ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้ง…

นงลักษณ์ บุญอากาศ

นงลักษณ์ บุญอากาศ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

เสริมการพิมพ์ โดยนายทรงธรรม อินทกาญจน์

เสริมการพิมพ์ โดยนายทรงธรรม อินทกาญจน์ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เค.เอส.เปเปอร์

เค.เอส.เปเปอร์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – Manufacture of paper ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ /…