พ.อ.อ.สิทธิอรรถ ชลายน

พ.อ.อ.สิทธิอรรถ ชลายน – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

โคเรียว (ประเทศไทย)

โคเรียว (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เฟรนด์ อลูมิเนียม แอนด์กลาส

เฟรนด์ อลูมิเนียม แอนด์กลาส – บริษัทจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ปฐมศิลาสหมิตร

ปฐมศิลาสหมิตร – บริษัทจำกัด การระเบิด ย่อย โม่หรือบดหิน – Explosion small milling or grinding stone. ประเภทกิจการ การระเบิด ย่อย…

สแกนเดียอลูมิเนียม

สแกนเดียอลูมิเนียม – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ…

ไทยสมัยพลาสติก สาขานครราชสีมา

ไทยสมัยพลาสติก สาขานครราชสีมา – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – Plastic Products Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า / บริการ…

น้ำดื่มหนึ่งฤทัย โดยนางสาวหนึ่งฤทัย วรพรต

น้ำดื่มหนึ่งฤทัย โดยนางสาวหนึ่งฤทัย วรพรต – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

วิศวโลหะกิจ โดยนายรณรงค์ เสือสุวรรณ์

วิศวโลหะกิจ โดยนายรณรงค์ เสือสุวรรณ์ – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

พูนสิน โดยนายพิศาล อัศวจารุวรรณ

พูนสิน โดยนายพิศาล อัศวจารุวรรณ – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…

วิชัยการช่างออโต้ซีท 2000

วิชัยการช่างออโต้ซีท 2000 – บริษัทจำกัด การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ – Other manufacturing car seat cushion. ประเภทกิจการ การผลิตเบาะรถยนต์ เบาะอื่นๆ –…

สมพงษ์ ส้มผิว

สมพงษ์ ส้มผิว – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – Manufacture of sanitary ware ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ – ธุรกิจส่วนตัว…

ภัทรบูรณ์

ภัทรบูรณ์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

วิมล อริยะสัจจะธรรม

วิมล อริยะสัจจะธรรม – ธุรกิจส่วนตัว การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – ธุรกิจส่วนตัว สินค้า…

กรรุ่งเรืองการช่าง โดยนางนงเยาว์ แก้วช่วย

กรรุ่งเรืองการช่าง โดยนางนงเยาว์ แก้วช่วย – อื่นๆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ – Manufacture, installation of a metal door. ประเภทกิจการ…

ทวีทรัพย์พาราวู้ด

ทวีทรัพย์พาราวู้ด – บริษัทจำกัด การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ – The baked enamel shaping wood pieces. ประเภทกิจการ การไสอบอาบน้ำยาไม้ ผลิตชิ้นไม้ –…

ร้านสุธีการยนต์ โดยนายสุธี พรมงคลชัย

ร้านสุธีการยนต์ โดยนายสุธี พรมงคลชัย – อื่นๆ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – Manufacturing, assembly, repair ประเภทกิจการ การผลิตประกอบซ่อมรถยนต์ฯลฯ – อื่นๆ สินค้า /…

นัมเบอร์วัน

นัมเบอร์วัน – อื่นๆ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

ที. อี. เอ็น. (ประเทศไทย)

ที. อี. เอ็น. (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…