สุภาภรณ์ การ์เม้นท์

สุภาภรณ์ การ์เม้นท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

โกร่งทองเภสัชกรรม

โกร่งทองเภสัชกรรม – บริษัทจำกัด การผลิตและบรรจุยา – Manufacturing and packing drugs ประเภทกิจการ การผลิตและบรรจุยา – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ…

เตียหลกง้วน

เตียหลกง้วน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

พัชรี พังคะวิบูลย์

พัชรี พังคะวิบูลย์ – ธุรกิจส่วนตัว ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ราธา สวามี(นิวปีเตอร์เส็น)

ราธา สวามี(นิวปีเตอร์เส็น) – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) สาขาประเวศ

พี.เค.การ์เม้นท์ (อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต) สาขาประเวศ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ…

บัดเจท-สมาร์ท

บัดเจท-สมาร์ท – บริษัทจำกัด การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใหญ่พัฒนา จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใหญ่พัฒนา จำกัด – อื่นๆ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง – Production of rubber products from rubber ประเภทกิจการ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง…

เต็กการพิมพ์ โดยนายสืบศักดิ์ เลิศกิตศิริ

เต็กการพิมพ์ โดยนายสืบศักดิ์ เลิศกิตศิริ – อื่นๆ การปั่น ทอฯ โดยไม่ใช้เครื่องจักร – Without the use of spinning machines. ประเภทกิจการ…

พี อาร์ โอ บรรจุภัณฑ์ โดยนายสุพจน์ เงินนิ่ม

พี อาร์ โอ บรรจุภัณฑ์ โดยนายสุพจน์ เงินนิ่ม – อื่นๆ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน…

ศิริเบญจ

ศิริเบญจ – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด สินค้า…

ทรีคอมบิเนชั่น

ทรีคอมบิเนชั่น – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด สินค้า /…

พอลลีน การ์เมนท์

พอลลีน การ์เมนท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

ลำปางธนพลมาร์เกตติ้ง (1996)

ลำปางธนพลมาร์เกตติ้ง (1996) – บริษัทจำกัด การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – บริษัทจำกัด…

เอ็ม.พี.ดี.แอพพลายด์

เอ็ม.พี.ดี.แอพพลายด์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – Repair of metal furniture manufacturing ประเภทกิจการ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด…

ซัง อิน อีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์)

ซัง อิน อีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) – บริษัทจำกัด ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ – Production of electrical equipment repair ประเภทกิจการ ผลิตซ่อมเครื่องไฟฟ้า…

โรงงานฟอกหนัง ไทยยงสิน

โรงงานฟอกหนัง ไทยยงสิน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – Tanning leather products ประเภทกิจการ การฟอก ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เจริญชัยการช่าง โดยนางบุญธร แก้วดี

เจริญชัยการช่าง โดยนางบุญธร แก้วดี – อื่นๆ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – Molded metal machining ประเภทกิจการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ – อื่นๆ…