เบตงไม้ยางพารา

เบตงไม้ยางพารา – บริษัทจำกัด การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – Forestry sawing wood. ประเภทกิจการ การทำป่าไม้ เลื่อย แปรรูปไม้ – บริษัทจำกัด…

อาคม กรเจริญพรพงศ์

อาคม กรเจริญพรพงศ์ – ธุรกิจส่วนตัว การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – ธุรกิจส่วนตัว…

เฮ้าส์ ออฟ วู๊ดส์

เฮ้าส์ ออฟ วู๊ดส์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

ไทย-ไทเป เท็กซ์ไทล์

ไทย-ไทเป เท็กซ์ไทล์ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ…

ฮันทส์แมน (ประเทศไทย)

ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) – บริษัทจำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ – Manufacture ประเภทกิจการ การผลิตเคมีภัณฑ์ – บริษัทจำกัด สินค้า / บริการ / ตราสินค้า…

เสรียูนิฟอร์ม การ์เมนท์

เสรียูนิฟอร์ม การ์เมนท์ – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า…

เฟิสท์ คอนเซ็บท์ กรุ๊ป

เฟิสท์ คอนเซ็บท์ กรุ๊ป – บริษัทจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – บริษัทจำกัด…

สุ่งเฮงฮวด การพิมพ์ โดยนายปกรณ์ แซ่เอี้ยว

สุ่งเฮงฮวด การพิมพ์ โดยนายปกรณ์ แซ่เอี้ยว – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ –…

แพปลาวรรณนภาชัย โดยนางสุภาภรณ์ อึงบวรตระกูล

แพปลาวรรณนภาชัย โดยนางสุภาภรณ์ อึงบวรตระกูล – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…

ผลิตรองเท้าสตรี โดยนางสาวยุพิน พิมภิรัตน์

ผลิตรองเท้าสตรี โดยนางสาวยุพิน พิมภิรัตน์ – อื่นๆ การผลิตรองเท้า – Footwear Manufacturing ประเภทกิจการ การผลิตรองเท้า – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 2000

สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 2000 – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เจ.เอส.เค.เอ็มบรอยเดอรี่

เจ.เอส.เค.เอ็มบรอยเดอรี่ – บริษัทจำกัด การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร – The use of spinning machines. ประเภทกิจการ การปั่น ทอฯ โดยใช้เครื่องจักร…

สอนสนุก โดยนางสาวชนิศา พิริยกิจ

สอนสนุก โดยนางสาวชนิศา พิริยกิจ – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

ที.เอส.พี.การ์เม้นท์

ที.เอส.พี.การ์เม้นท์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า – Other garments from fabrics. ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า –…

ห้างเต็๋กเฮงล้ง โดยนายธีรชัย ธนาภิรักษ์สกุล

ห้างเต็๋กเฮงล้ง โดยนายธีรชัย ธนาภิรักษ์สกุล – อื่นๆ การผลิตน้ำแข็ง – Ice production ประเภทกิจการ การผลิตน้ำแข็ง – อื่นๆ สินค้า / บริการ…

วิโรจน์การพิมพ์ โดยนายวิโรจน์ จตุทัศนัย

วิโรจน์การพิมพ์ โดยนายวิโรจน์ จตุทัศนัย – อื่นๆ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – Newspaper Printing Company ประเภทกิจการ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ – อื่นๆ…

เพชรเมืองกาญจน์ รวมช่าง

เพชรเมืองกาญจน์ รวมช่าง – ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – Production Wood Machines ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้า…

เฮง เฮง น้ำดื่ม

เฮง เฮง น้ำดื่ม – อื่นๆ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร – Production of food, beverages ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร –…